zahuw

(hebr., od zahaw = złoto) – nazwa polskiej monety, tj. złotego, używana przez Żydów w dawnej Rzeczpospolitej.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand