tik(k)un lejl Szawuot

(hebr., doskonalenie się w noc [poprzedzającą] Szawuot) – zwyczaj spędzania nocy przed świętem Szawuot na modlitwie i czytaniu, w celu duchowego przygotowania się do święta upamiętniającego nadanie Tory narodowi żydowskiemu, wprowadzony przez kabalistów. Wywodzi się z dawnej legendy, mówiącej o tym, że grzmoty i błyskawice budziły lud w czasie, kiedy Mojżesz na górze Synaj czekał na otrzymanie Tory od Boga. Wśród materiałów przeznaczonych do czytania (zw. Tik(k)un) znajdują się fragmenty Biblii, Talmudu, Sefer ha-Zohar, modlitwy oraz pij(j)utim. Wyboru tego mieli dokonać poeta i mistyk, Salomon Alkabec, oraz J. ben E. Karo, kabaliści żyjący w XVI w. (Por. Tory czytanie)

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand