tarnicy

mesjański ruch z 1. poł. XIX w., wiążący się z zapowiedzią zbawienia w roku 5600 (według -> kalendarza żydowskiego), tj. w 1840. Nazwa t. pochodzi od dwóch heb

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand