talerz odwrócony

jedzenie na odwróconym talerzu – jeden ze sposobów zachowania przepisów dotyczących koszerności, stosowany przez biedaków, nie mogących sobie pozwolić na posiadanie kilku kompletów naczyń stołowych. Niektóre części zwierząt, np. śledzionę, uważano za nie dość czyste pod względem rytualnym, by można je było spożywać na tych samych talerzach, co mięso koszerne, toteż ubodzy jadali je na odwróconych talerzach. (Zob. też: czystość rytualna; kaszer; prawa dotyczące żywności; trefa)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand