t(e)fil(l)in; T(e)fil(l)in

zob. filakteria; oraz w: Małe traktaty talmudyczne

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand