symplarz

urzędnik samorządu żydowskiego lub członek komisji odpowiedniego szczebla, biorący udział w układaniu podatków dla poszczególnych gmin (gminy żydowskie w Polsce). S. mogła zostać osoba o nieposzlakowanej opinii, postępująca moralnie, a także wybrana na sejmiku żydowskim; jej wybór miał być potwierdzony i udokumentowany podpisami starszyzny. Nowo wybrany s. powinien był złożyć przysięgę na zwój Tory, a nie na Biblię. S. nie mógł być deputowanym sejmowym. (Zob. też: Podskarbi Wielki Koronny; sympel)

Autor hasła: Anatol Leszczyński

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand