sympel (sympla)

specjalna jednostka obrachunkowa, stosowana w dawnej Rzeczpospolitej przy rozkładzie podatków na poszczególne gminy (gminy żydowskie w Polsce). Ustaloną sumę podatkową (hebr. schum) dzielono na pewną liczbę s. W 1753 komisarz Skarbu Koronnego wprowadził dwa rodzaje jawnego układania s.; jeden, opracowany w celu ustalenia opłat, uchwalonych i wnoszonych na cele państwowe przez władze Sejmu Żydów Korony, i drugi, przeznaczony na „prywatne interesy” ludności żydowskiej. (Por. symplarz)

Autor hasła: Anatol Leszczyński

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand