sota

Sota (hebr., błądząca żona; od aram. seti bądź sato = zejść ze ścieżki sprawiedliwości, zbłądzić; kobieta zamężna podejrzana o wiarołomstwo; jid. sojte) – 1. proces kobiety zamężnej, podejrzanej o zdradę, opisany w biblijnej Księdze Liczb (5,11-31), który – według Miszny – został zakazany przez Jochanana ben Zak(k)aja; 2. w większości edycji i rękopisów Miszny piąty (czasem szósty) traktat trzeciego porządku (Naszim), liczący 9 rozdziałów. Dotyczy: zdrad małżeńskich (por. małżeństwo), rozstrzygania konfliktów między małżonkami i kwestii spornych przed sądem (por. sanhedryn; Lb 5,11-31); niezbędnych dowodów potrzebnych do orzeczenia winy jednej ze stron; różnic między postępowaniem kobiet i mężczyzn; nauczania córek Tory; a także spraw związanych z wojną i zwolnieniami ze służby wojsk.; procedury oczyszczenia rytualnego (czystość rytualna), stosowanej w wypadku znalezienia poza miastem zabitego człowieka, gdy nie wiadomo, kto był zabójcą (Pwt 21,1-9). Zawiera też formuły (błogosławieństw i przysiąg), które należy wypowiadać przy różnych okazjach. Komentarze i uzupełnienia do tego traktatu znajdują się w TB, TJ oraz w Tosefcie.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand