ślubowanie (ślub)

zob. w: Nazir; nazirejczyk; Nedarim; nedawa; neder; przysiega; Szwue, Di; Szwuot

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand