sid(d)ur

Sid(d)ur (hebr.; jid. sider) – 1. modlitewnik zawierający pełen zbiór modlitw codziennych i przeznaczonych na szabat, odmawianych zarówno w synagodze, jak i w domu. Pierwsze próby ujednolicenia liturgii zostały podjęte przez Ezdrasza i członków sanhedrynu po powrocie z niewoli babilońskiej. Formę zbliżoną do obecnej modlitewnik przyjął w IX–X w., w epoce gaonów. 2. najstarszy zachowany porządek modlitw na cały rok, pt. Seder t(e)fil(l)ot (hebr., Porządek modlitw), popularnie zw. Sidur, Jesod ha-Amrami (hebr., Fundament [Podstawa] Amrama) albo Machzor de-Raw Amram (hebr., Modlitewnik Rawa Amrama), znany jest z responsów gaona Sury, Amrama ben Szeszny, i pochodzi z ok. 870. Jednakże za pierwszy „prawdziwy” s. uznaje się S. Saadji Gaona z X w., który z biegiem lat poprawiano i rozszerzano, dodając m.in. w XVI w. pieśń Lecha dodi. Obecnie różne odłamy judaizmu (judaizm ortodoksyjny; judaizm konserwatywny; judaizm reformowany) wydają swoje własne modlitewniki. (Zob. też: Horowic Izajasz ben Abraham ha-Lewi; responsy)

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem