rozwodowy list

(aram. get = dokument, l.mn. git(t)in; jid. get, l.mn. getn) – dokument rozwodowy, który – zgodnie z postanowieniem zawartym w biblijnej Księdze Powtórzonego Prawa (24,1–4) – stanowi centralną część procedury rozwiązania małżeństwa (por. rozwód); zasadniczym źródłem dla jego funkcjonowania jest talmudyczny traktat Git(t)in. Sporządzenie r.l., według formuły skodyfikowanej w Misznie (12 wierszy), powierza się soferowi, który spisuje go na pergaminie bądź papierze najwyższej jakości, w języku aramejskim, literami hebrajskimi, jakich używa się w zwoju Tory (rodał), gęsim piórem i czystym, czarnym atramentem. Precyzja przy sporządzaniu tego dokumentu jest szczególnie istotna, zwłaszcza przy podawaniu danych osoby rozwodzącej się, ze względu na ciężar gatunkowy cudzołóstwa; jej brak mógłby spowodować wątpliwości w tej dziedzinie. Zgodnie z tradycją, r.l. nie może być spisywany w dniach bezpośrednio poprzedzających Rosz Chodesz, szabatświęta. Dokument ten potwierdza podpisami dwóch świadków, którzy nie mogą być krewnymi rozwodzącego się, podobnie jak sofer i członkowie sankcjonującego go sądu (be(j)t din), obradującego w trzyosobowym składzie. Następnie r.l. otrzymuje żona. Potem przechowuje go rabin, nadzorujący przebieg rozwodu. Na koniec r.l. zostaje podarty na drobne kawałki, tak, by nie można go było wykorzystać po raz wtóry. Rozwódka (hebr. g(e)rusza; jid. grusze) otrzymuje dokument zwany „uwolnieniem” (hebr. petor), będący zaświadczeniem, że dana niewiasta jest osobą rozwiedzioną i ma prawo ponownie wyjść za mąż. W istocie może to nastąpić dopiero po upływie 90 dni, by uniknąć dalszych komplikacji, gdyby przypadkiem okazało się, że w chwili rozwodu była w ciąży.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem