roe ha-cheszbon

(hebr., dosł.: widzący rachunki [przen.: rachmistrz]; l.mn. roe(j) cheszbonot; jid. roje-cheżbm) – w okresie staropolskim słowo używane przez Żydów w Rzeczpospolitej na określenie kontrolera skarbowego, rachmistrza. (Por.: gabaj; wiernik)

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand