purimowy rabin

„rabin” („nauczyciel”), powoływany w święto Purim spośród studentów jesziwy, którego zadaniem było parodiowanie mistrza i „prowadzenie zajęć”. Zwyczaj ten, będący odbiciem charakteru części obchodów tego święta, noszącego cechy ludowego karnawału głupców, był kultywowany w jesziwach pol. (m.in. znany jest z przekazu, dotyczącego jesziwy w Wołożynie); podobny był do analogicznych obyczajów, znanych z innych systemów oświatowych; powstał prawdopodobnie ok. XIX w.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand