pulpit dla kantora

(hebr. am(m)ud; jid. omed, umid)stolik z pochyłym blatem, ustawiany w tradycyjnych synagogach (tj. ortodoksyjnych; por. judaizm ortodoksyjny) po południowej stronie schodków, prowadzących na aron (ha-)kodesz; w synagogach reformowanych (por. judaizm reformowany) – bezpośrednio pod bimą, na jej osi. Stąd chaz(z)an prowadził modlitwę. W tradycyjnych synagogach fragment posadzki w tym miejscu czasami zagłębiano o jeden stopień, dla przypomnienia chazanowi, iż choć przewodzi modlitwie, pozostaje sługą wszystkich wiernych. Konstrukcja drewniana podtrzymująca p. dla k. bywała bogato dekorowana. (Zob. też map(p)a)

Autor hasła: Eleonora Bergman

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand