pucharki kiduszowe

zob. kiduszowe pucharki; oraz w: Kid(d)usz

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand