protim

(od hebr. perut = wyszczególnienie, rozdrabnianie, analizowanie); peules (od hebr. peul(l)a = działanie, czyn, postępowanie) – nazwa jednego z ćwiczeń musar, stosowanych w jesziwach, związanych z tym ruchem (jesziwa w Mirze; jesziwa w Słobodce; jesziwa w Telcu; jesziwa w Kielmach). Było ono poświęcone kultywowaniu dobrych cech charakteru, bądź eliminowaniu złych skłonności. Celowi temu miało służyć pielęgnowanie tych moralnych wartości, które w samoocenie danego studenta okazywały się zbyt słabe.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand