prawowierni

(hebr. maaminim amitiim) – określenie, jakiego używali wobec siebie wyznawcy Baruchji Ruso, którzy uważali się za powierników ezoterycznej doktryny Sabataja Cwi. Miało to podkreślać ich odrębność od innych sabatajczyków, mówiących o sobie po prostu: maaminim (hebr., wierni). Określenie „prawowierni” przejęli od sekty Baruchji Ruso frankiści.

Autor hasła: Jan Doktór

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand