półświęta

(hebr. chol ha-moed = powszednie [dni] czasu świątecznego; jid. chalemojed lub chojl hamojed) – środkowe dni świąt Pesach (hebr. Chol ha-Moed Pesach) i Sukot (hebr. Chol ha-Moed Sukot), uważane za półświąteczne, w przeciwieństwie do pierwszego i ostatniego dnia, które obchodzi się bardziej uroczyście. Przepisy prawa religijnego dotyczące p. zawarte są w Talmudzie, w traktacie Moed katan. Dozwolone są wówczas pogrzeby i wykonywanie niektórych prac, jeśli ich zaniechanie mogłoby spowodować straty materialne; zabronione zaś są obrzędy żałobne (por. żałoba) oraz zawieranie związków małżeńskich (ślub). Oprócz dodatkowych czytań biblijnych (por. Tory czytanie), jako modlitwy dodatkowe, odmawia się wówczas Hal(l)el (podczas Pesachu – tylko jego połowę) i musaf. W czasie trwania tych dni w Sukot posiłki jada się w kuczkach. Podczas Chol ha-Moed Pesach zabronione jest jedzenie chamecu. W średniowieczu i w społecznościach ortodoksyjnych dni p. poświęcano działalności publicznej bądź społecznej, m.in. dokonywano wówczas wyborów do władz różnych bractw i stowarzyszeń. (Zob. też: Isru Chag; Jom ha-Mejuchas; Szabat Chol ha-Moed; święta; Tu bi-Szwat)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem