podatki nadzwyczajne

były płacone przez Żydów na pokrycie wyjątkowych wydatków, ponoszonych przez Rzeczpospolitą; nakładano je z okazji koronacji władców (koronacyjne), na pokrycie długów państwa lub kosztów wypraw wojennych oraz na okupy i daniny.

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand