plan ewakuacji

program ogłoszony w 1936, po utworzeniu Nowej Organizacji Syjonistycznej, przez W. Żabotyńskiego; jego celem było jak najszybsze utworzenie państwa żydowskiego w Palestynie na obu brzegach Jordanu. Zakładał on emigrację do Palestyny 1,5 mln Żydów z Europy Środk. i Wsch., w tym 750 tys. z Polski, w ciągu 10 lat, przy zastosowaniu wszystkich dostępnych metod (emigracja legalna, nielegalna, intensyfikacja działań zbrojnych; por. emigracja Żydów z Polski). Częścią programu było skorzystanie z pomocy rządów, które chciały pozbyć się ze swych krajów mniejszości żydowskiej lub znacznej jej części. Większość żydowskich sił politycznych uznała p.e. za nierealistyczny lub wręcz szkodliwy. Syjoniści ogólni twierdzili, że w istocie sprowadza się on do współpracy z antysemitami, dążącymi do spowodowania exodusu Żydów z Polski. Mimo to, przywódcy rewizjonistów nawiązali w 1936-1939 tajne rozmowy z władzami pol., w wyniku których uzyskali pomoc finansową oraz w wojskowym szkoleniu ochotników. Jeszcze w maju 1939 rząd polski udzielił subwencji Nowej Organizacji Syjonistycznej w wysokości 250 tys. złotych. (Por. terytorializm)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand