peszer

(hebr., od aram. peszar = interpretacja, wyjaśnienie, l.mn. peszarim) – nazwa egzegetycznych komentarzy, odnalezionych wśród rękopisów z Qumran, wynikająca ze standardowo umieszczanej na ich początku frazy: piszaro al… = ta interpretacja odnosi się do…, poprzedzającej podanie tytułu omawianego tekstu. Odnaleziono p. do prorockich pism Habakuka, Izajasza, Nachuma, Ozeasza, Micheasza oraz do Księgi Psalmów. Miały one być natchnionymi interpretacjami poszczególnych tekstów, dokonanymi przez Nauczyciela Sprawiedliwości, czyli jednego z duchowych przywódców qumrańskiej wspólnoty. Interpretacja tekstów biblijnych, zwłaszcza prorockich, przez autora (bądź autorów) p. opierała się na założeniu, że można je widzieć poprzez pryzmat współczesnych czasów i warunków, toteż kluczową rolę w owych wyjaśnieniach odgrywały eschatologiczne oczekiwania środowiska, w którym powstawały.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand