perek

Perek (hebr.; jid. pejrek) – 1. rozdział, ustęp biblijny; 2. popularne wśród Żydów aszk. gwarowe określenie traktatu Pirke(j) Awot; 3. synonim długiego popołudnia letniego w szabat, kiedy to często wygłaszali mowy wędrowni kaznodzieje (por.: darszan; mag(g)id).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand