parwe (perwe)

parew (jid., obojętne; etymologia słowa nieznana; hebr. stami = niewyraźne, neutralne) – pojęcie określające pokarmy, które nie są przypisane do żadnej z dwóch podstawowych kategorii dań, tj. mlecznych i mięsnych; z tego powodu można je spożywać z obydwoma rodzajami potraw. Do tej grupy należą przede wszystkim produkty roślinne (w tym rosnące na drzewach i krzewach), a więc: owoce, warzywa, zboża, nasiona, korzenie, zioła, kwiaty, kawa, orzechy; oraz zwierzęce, pozbawione krwi: jajka (z wyjątkiem pochodzących od ptaków, uważanych za niekoszerne), ryby (uważane za stworzenia zawierające niewielką ilość krwi, a więc także nie wymagające koszerowania, jak zwierzęta żyjące poza wodą); do tej kategorii nie zalicza się skorupiaków i innych tzw. owoców morza, które w ogóle uznawane są za niekoszerne. Jednak rabini uważają, że ze względów zdrowotnych nie należy jeść ryb bezpośrednio po zjedzeniu mięsa. Kategoria p. komplikuje prowadzenie kuchni, zgodnie z przepisami religijnymi, gdyż wszystkie stosowane do nich kuchenne utensylia powinny być trzymane, myte i czyszczone osobno, tak by nawet pośrednio nie doszło do zmieszania pokarmów mięsnych i mlecznych. Współcześnie istnieje możliwość stosowania zastępczych produktów spożywczych, mieszczących się w kategorii p., np. zamiast masła można używać margaryny, o ile do jej produkcji nie posłużyło mleko, tylko oleje roślinne; zamiast mleka – wyciągów z soi. Określenie parwe stosuje się także kolokwialnie w stosunku do osób, pozbawionych charakteru, nijakich.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand