pargod

(hebr., zasłona; parawan; kurtyna) – mistyczna zasłona, pojawiająca się w wielu koncepcjach kabalistycznych i sabataistycznych, oddzielająca świat materialny od świata boskich emanacji, podobnie jak w Świątyni Jerozolimskiej parochet symbolicznie oddzielał sferę sacrum od profanum. Jej istnienie przypisywano działaniu mocy demonicznych albo ludzkich grzechów. W koncepcjach J. Franka jest ona przyczyną niedoskonałości stworzenia, a jej przekroczenie, równoznaczne z połączeniem obu światów – ostatecznym celem zbawczej misji. (Zob. też: aron (ha-)kodesz; Arka Przymierza; Namiot Spotkania; Święte Świętych; sabataizm; szedim)

Autor hasła: Jan Doktór

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand