pardes

PaRDeS (hebr., od pers. słowa pairidaeza, oznaczającego teren otoczony ogrodzeniem, poprzez grec. paradeisos = park, Ogród Edenu, raj; łac. paradisus) – 1. w późnych księgach biblijnych (np. w Pieśni nad pieśniami, Księdze Koheleta, Księdze Nehemiasza) termin ten oznaczał ogród bądź sad; 2. w okresie pobiblijnym – raj; synonim Ogrodu Edenu (hebr. Gan Eden); 3. począwszy od wieków średnich, często w literaturze stosowany był akr. PaRDeS (pe; re(j)sz; dalet; samech), złożony z początkowych liter nazw czterech typów [szkół] egzegezy bibl.: 1. p(e)szat (hebr., proste znaczenie, jasne wytłumaczenie) – prosta (badanie zwykłego [jasnego, prostego] znaczenia); 2. remez (hebr., aluzja, znak, napomknienie) – symboliczna (wyświetlanie zawoalowanych aluzji [symbolicznych znaczeń]); 3. d(e)rasz (hebr., homiletyka, komentarz, objaśnienie) – homiletyczna (stosowanie homiletycznej interpretacji); 4. sod (hebr., tajemnica) – ezoteryczna (poszukiwanie ezoterycznych znaczeń).

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem