parafia żydowska

jednostka żydowskiej organizacji samorządowej w dawnej Polsce, obejmująca Żydów, mieszkających w jakimś mieście i w okolicznych wsiach, która pozostawała w stosunku zależności od macierzystej gminy (kahału); miała więc rangę przykahałka. Mianem p.ż. lub „wsi parafialnej” określano również wiejskie skupiska żydowskie na pewnym obszarze, nie posiadające centrum, dążącego do samodzielności, i ściśle podporządkowane macierzystemu kahałowi.

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand