p(e)szat

(hebr., proste znaczenie, jasne wytłumaczenie) – termin oznaczający proste, oczywiste znaczenie tekstu biblijnego, bez doszukiwania się jego ukrytych znaczeń i podtekstów; pozostajace w przeciwieństwie do d(e)rasz – jego interpretacji. Pierwszej próby rozgraniczenia p. i drasz, jako dwóch odmiennych metod egzegezy tekstu, dokonał amoraita babiloński, Ab(b)aje, w 1. poł. IV w. W literaturze rabinicznej p. wydaje się oznaczać nie tyle jasny sens, co nauczanie, uznawane powszechnie za autorytatywne. Obecne znaczenie p. odnosi się przypuszczalnie do komentarza Rasziego, który ostatecznie ustalił różnicę pomiędzy homiletyczną interpretacją (drasz), a dosłownym znaczeniem (pszat).

Autor hasła: Irena Bracławska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem