p(e)szat

(hebr., proste znaczenie, jasne wytłumaczenie) – termin oznaczający proste, oczywiste znaczenie tekstu biblijnego, bez doszukiwania się jego ukrytych znaczeń i podtekstów; pozostajace w przeciwieństwie do d(e)rasz – jego interpretacji. Pierwszej próby rozgraniczenia p. i drasz, jako dwóch odmiennych metod egzegezy tekstu, dokonał amoraita babiloński, Ab(b)aje, w 1. poł. IV w. W literaturze rabinicznej p. wydaje się oznaczać nie tyle jasny sens, co nauczanie, uznawane powszechnie za autorytatywne. Obecne znaczenie p. odnosi się przypuszczalnie do komentarza Rasziego, który ostatecznie ustalił różnicę pomiędzy homiletyczną interpretacją (drasz), a dosłownym znaczeniem (pszat).

Autor hasła: Irena Bracławska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand