obrzezanie

(hebr., brit mila = dosłownie: przymierze obrzezania, przenośnie: znak przymierza; jidysz bris, brismile) – obyczaj powszechny wśród ludów semickich, polegający na usunięciu napletka z członka. Akt ten stanowi symbol Przymierza, jakie zostało zawarte niegdyś między Bogiem i Abrahamem (Przymierze z Bogiem). Dokonywane jest ósmego dnia życia chłopca, nawet jeśli ten dzień przypada w szabat lub święto. Zwłoka możliwa jest jedynie z przyczyn medycznych; zakaz wykonania zabiegu dotyczy dziecka, którego dwaj starsi bracia zmarli, przypuszczalnie z powodu dziedzicznej hemofilii. Operacji dokonuje specjalista w tej dziedzinie (mohel); pierwotnie obowiązek ten spoczywał na ojcu chłopca. Najpierw niemowlę kładzie się na chwilę na krześle, przeznaczonym dla Proroka Eliasza (Eliasza krzesło), który – zgodnie z tradycją – uczestniczy w każdym obrzędzie o. Podczas zabiegu, chłopca trzyma na kolanach sandak; zaproszenie do pełnienia tej funkcji, uważane jest za wyróżnienie. Od czasów średniowiecza, zgodnie z tradycją Żydów aszenazyjskich., w ceremonii biorą jeszcze udział kum i kuma (hebr. kwaterim), którzy przynoszą dziecko i podają je mohelowi. Najczęściej są oni bezdzietnym małżeństwem, które chce sobie – poprzez symboliczne zastąpienie rodziców – zapewnić potomstwo. Na zakończenie chłopiec otrzymuje hebrajskie imię, które mohel po raz pierwszy oznajmia publicznie i które później będzie używane we wszystkich obrzędach i dokumentach religijnych; w diasporze często różniło się ono od tego, które zapisane było w metryce urodzenia (por. imiona żydowskie). W wypadku śmierci niemowlęcia, przed upływem ośmiu dni życia, zabiegu dokonuje się przed jego pogrzebem; nadanie chłopcu imienia ma mu zapewnić zmartwychwstanie (tchij(j)at ha-me(j)tim). O. jest też koniecznym warunkiem konwersji na judaizm; jeśli mężczyzna ma je już za sobą i powraca na łono religii mojżeszowej, symboliczne wytacza się kroplę krwi z członka. (Zob. też wachnacht)

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem