obóz szkoleniowy Hagany w Bolkowie

główny obóz szkoleniowy ochotników do armii żydowskiej (Hagany), utworzony w 1947 na Dolnym Śląsku. Jego powstanie było zgodne z polityką rządu polskiego, prowadzoną w tym czasie wobec problemu państwa żydowskiego. Pomocy przy utworzeniu i wyposażeniu o.sz.H. w B. udzielił Joint. Uczestników rekomendowały partie syjonistyczne (przede wszystkim Poalej Syjon-Prawica). Osoby szkolone w Bolkowie zobowiązywały się, że po przyjeździe do Palestyny będą walczyć w szeregach Hagany. Niektórzy traktowali to jako sposobność opuszczenia Polski. Uczestnicy o.sz.H. w B. wyjeżdżali na podstawie list imiennych. Wśród wyjeżdżających były także dzieci i osoby starsze. Listy Żydów, opuszczających Polskę, były sporządzane przez MBP. Zdarzało się, że wobec ochotników – członków PPR zgodę na wyjazd do Palestyny uzależniano od podjęcia współpracy z MBP. O.sz.H. w B. istniał do końca 1948. Nie jest możliwe ustalenie dokładnej liczby przeszkolonych tam osób. Według G. Smolara, jednego z przywódców Frakcji PPR przy CKŻP, w Bolkowie przeszkolono około 7 tysięcy osób. Nie istnieją źródła, pozwalające zweryfikować te dane. (Zob. też osadnictwo żydowskie na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej)

Autor hasła: Bożena Szaynok

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand