nisan

(hebrajski; jidysz, nisn) – pierwszy miesiąc w kalendarzu żydowskim, licząc od wyjścia Żydów z Egiptu, lub siódmy, licząc od Rosz ha-Szana, przypadający – według kalendarza gregoriańskiego – na marzec-kwiecień. Trwa 30 dni, podczas których zabroniona jest publiczna żałoba. W starożytności był pierwszym miesiącem nowego roku liturgicznego. Piętnastego dnia tego miesiąca rozpoczyna się święto Pesach. (Zob. też baran)

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand