nig(g)un

(hebr., melodia, l.mn. nig(g)unim) – w chasydzkiej muzyce pieśń bez słów, nucona melodia o emocjonalnym, natchnionym, poważnym lub radosnym charakterze. N. przenika do najgłębszych uczuć religijnych; stanowi swojego rodzaju melodyjną zadumę, szczególnie dla talmudystów. N. wywarły wpływ na muzykę niektórych kompozytorów, ich motywy dają się słyszeć między innymi w suicie symfonicznej Baal Szem Ernesta Blocha (1880-1959).

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand