netilat jadajim

(hebr.., mycie rąk; dosłownie: „wzięcie” [podniesienie] rąk) – wyrażenie używane w odniesieniu do obmywania rąk, stanowiące część błogosławieństwa, odmawianego rano, po przebudzeniu i ubraniu się, oraz przed spożyciem chleba. Przed wytarciem rąk mówi się: „Bądź błogosławiony Panie mój, Boże nasz, Królu Wszechświata, który uświęciłeś nas swoimi przykazaniami i rozkazałeś nam obmywać ręce”. Od tego samego rdzenia co słowo netila, pochodzi również termin, oznaczający czerpak lub małe naczynie (antal, natla), używane do rytualnego obmywania rąk przed posiłkami i po nich oraz przed modlitwą. Rabi Aszer ben Jechiel (XIII/XIV w.) uważał, że chociaż naczynie używane jest przed spożyciem chleba, formuła błogosławieństwa dla mycia rąk przed Birchot ha-szachar nie ulega zmianie. Tak jak niegdyś, kapłan musiał obmyć ręce przed rozpoczęciem codziennych modłów (Wj 30,19-20), tak i teraz należy naśladować tę czynność, jako pozostałość rytuału świątynnego. Rankiem, wiele osób odmawia to błogosławieństwo dopiero w synagodze, jako część wstępnych modlitw przed szacharit, ale obecnie w gminach aszkenazyjskich chaz(z)an nie wypowiada go na głos.

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand