napierśnik; bristach

(bristech) (jid., od niem. Brüsttuch = napierśnik) – usztywniony pas aksamitu, adamaszku lub brokatu, ozdobiony haftem, niekiedy szychowym, z dwoma wiązanymi na szyi paskami, nakładany przez polskie Żydówki na piersi, na strój wierzchni. Jego dolną krawędź wsuwano w fartuch lub spódnicę. Zwyczaj noszenia n., trwający przez ponad dwa wieki (XVIII-XIX wieku), prawdopodobnie powstał pod wpływem surowych zasad religii żydowskiej, zmierzających ku temu, aby strój kobiecy wyglądał jak najskromniej. N. miał tuszować kształty kobiecej figury i chronić przed konsekwencjami nieprzewidzianego rozpięcia się stanika lub bluzki. (Por. też: pektorał arcykapłana; efod)

Autor hasła: Magdalena Sieramska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand