musar-szmuesn

(hebr.;jid., pogadanki musarystyczne; od hebr. musar i jid., szmues = przyjacielska [serdeczna] rozmowa) – jedno z podstawowych ćwiczeń, związanych z musar, wprowadzonych w jesziwach i innych szkołach, zakładanych przez I. Lipkina i jego zwolenników (miedzy innymi w jesziwie w Słobodce). Był to rodzaj dyskursu okresowo (np. co tydzień) prowadzonego ze studentami, poświęconego kwestiom religijno-etycznym. Prowadził je nauczyciel zwany maszgi'ach (por. musar 2.), którego zadaniem było dbanie o moralno-rel.igijnego rozwój podopiecznych. Zbiory m.-sz. niektórych mistrzów musar – wśród nich czołowych postaci ruchu Be(j)t Josef (J.J. Hurwica, A. Joffena) – bywały wydawane drukiem.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand