mukem

(jidysz, od hebrajskiego makom = miejsce) – nazwa używana przez Żydów w okresie staropolskim na określenie miasta, zamieszkiwanego przez chrześcijan (katolików). Aż do II wojny światowej Żydzi nazywali tak na przykład warszawskie Stare Miasto i sąsiadujące z nim ulice.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand