modlitewnia

zwykle niewielka sala modlitwy, urządzona przez dowolną grupę, np. mieszkańców z sąsiedztwa, członków cechu lub bractwa (m. bracka) albo przez zwolenników któregoś cadyka. M. znajdowały się w wynajętych mieszkaniach lub w przybudówkach, urządzone były na ogół bardzo skromnie; utrzymywane wyłącznie przez daną grupę użytkowników.

Autor hasła: Eleonora Bergman

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand