młot szkolnika

młotek używany przez szkolnika (szames; szułklaper), obchodzącego dzielnicę żydowską i zwołującego na modlitwę trzykrotnym stukaniem do każdego domu, lub też oznajmiającego o śmierci któregoś z członków gminy (dwukrotnym uderzeniem). W Polsce w okresie międzywojennym w dużych gminach szkolnik obchodził tylko najbliższe otoczenie synagogi. Używane przez szkolników młotki były wykonywane z drewna, niekiedy nadawano im formę zoomorficzną, często zdobiono lub całe pokrywano cytatami z Biblii.

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand