minjan

(hebr., liczba, głosowanie, quorum; jid., minjen) zgromadzenie złożone z dziesięciu Żydów płci męskiej po bar micwie, czyli powyżej 13. roku życia, niezbędne do odprawienia modłów w synagodze oraz niektórych ceremonii religijnych, np. odczytania Tory (Tory czytanie), odmówienia modlitwy Kadysz. Istnieje wiele teorii, dlaczego wymagana liczba to właśnie dziesięć Abraham, wstawiając się za mieszkańcami Sodomy (Rdz 18), poprzestał na liczbie dziesięciu sprawiedliwych. Filon z Aleksandrii uznał ją za liczbę doskonałą. Jeśli warunki nie pozwalają na zebranie dziesięciu mężczyzn, w synagogach ortodoksyjnych i konserwatywnych (zob.: judaizm ortodoksyjny; judaizm konserwatywny) wystarcza obecność dziewięciu żydowskich mężczyzn, a za dziesiątego liczy się obecność Tory w aron (ha-)kodesz lub chłopca, trzymającego Pięcioksiąg. W synagogach konserwatywnych można też do m. wliczać kobiety, czego nie wolno robić w synagogach ortodoksyjnych. Judaizm reformowany w ogóle nie wymaga minjanu. (Zob. też batlan)

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand