mezum(m)an

(hebrajski, gotowy, przygotowany) – określenie kworum, przy którym wymagane jest wspólne odmówienie błogosławieństwa po posiłku; odpowiednik minjanu w odniesieniu do modlitwy publicznej. Obowiązek ten nakłada obecność trzech (lub więcej) dorosłych mężczyzn. Wówczas pan domu lub osoba przewodnicząca odmawianiu błogosławieństwa zwraca się do pozostałych uczestników biesiady ze stosownym wezwaniem, ci zaś mu odpowiadają. To wprowadzenie, zwane zim(m)un (hebrajskie, zaproszenie), zgodnie z zaleceniem zawartym w Misznie, powinno zmieniać formę, gdy liczba wspólnie spożywających posiłek wzrasta do dziesięciu, stu, tysiąca bądź dziesięciu tysięcy. Różnice te wszakże nie dotyczą istoty formuły, lecz wiążą się z wprowadzniem do niej dodatkowych i coraz bardziej uroczystych określeń. 

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand