mezum(m)an

(hebrajski, gotowy, przygotowany) – określenie kworum, przy którym wymagane jest wspólne odmówienie błogosławieństwa po posiłku; odpowiednik minjanu w odniesieniu do modlitwy publicznej. Obowiązek ten nakłada obecność trzech (lub więcej) dorosłych mężczyzn. Wówczas pan domu lub osoba przewodnicząca odmawianiu błogosławieństwa zwraca się do pozostałych uczestników biesiady ze stosownym wezwaniem, ci zaś mu odpowiadają. To wprowadzenie, zwane zim(m)un (hebrajskie, zaproszenie), zgodnie z zaleceniem zawartym w Misznie, powinno zmieniać formę, gdy liczba wspólnie spożywających posiłek wzrasta do dziesięciu, stu, tysiąca bądź dziesięciu tysięcy. Różnice te wszakże nie dotyczą istoty formuły, lecz wiążą się z wprowadzniem do niej dodatkowych i coraz bardziej uroczystych określeń. 

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem