meszuge

(jidysz, od hebrajskiego meszug(g)a = wariat, pomylony, obłąkany, szalony); słowo posiadające liczne oboczności (forma żeńska w języku jidysz meszugene, forma męska – meszugener), w tym spolszczone – myszygene, miszygany, miszugien – określenie szaleństwa, ale raczej nie w jego wymiarze tragicznym, całkowitej demencji psychicznej, a nawet zagrożenia dla otoczenia. Częściej (meszugas) odnoszono je do rodzaju zamroczenia umysłu bądź wręcz „bzika”, który – według starego przysłowia – dotyka właściwie każdego. Toteż w sztetł nie niosło ono ze sobą całkowitej dyskredytacji człowieka, lecz często dotyczyło licznych postaci małomiasteczkowych nawiedzonych, żyjących na peryferiach świata „poważnych” ludzi, często otoczonych sympatią.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand