mesjanizm

termin wprowadzony po raz pierwszy w XIX wieku przez Józefa Marię Hoene-Wrońskiego, szybko przejęty przez innych polskich mesjanistów: Adama Mickiewicza (któremu Hoene-Wroński zarzucał przywłaszczenie sobie tego terminu) i Augusta Cieszkowskiego, a następnie przez innych badaczy. (Zob.: Mesjasz; tarnicy).

Autor hasła: Jan Doktór

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand