Meila

(hebrajski, Sprzeniewierzenie; Malwersacja; Nadużycie; Wiarołomstwo) – ósmy traktat piątego porządku Miszny (Kodaszim), liczący 6 rozdziałów. Dotyczy rozmaitych nadużyć (w tym świętokradztwa) oraz ofiar, jakie należy składać w związku z ich popełnieniem. Komentarze i uzupełnienia do tego traktatu znajdują się w Talmudzie Babilońskim i w Tosefcie.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand