marszałek ziemstwa

w dawnej Rzeczpospolitej członek senioratu terytorialnej organizacji kahalnej średniego szczebla (por. gminy żydowskie w Polsce). Zajmował się wszelkimi bieżącymi sprawami ziemstwa, wraz z rabinem wydawał dyspozycje prawne. Po wyborze, m.z. przedstawiał się wojewodzie. Zazwyczaj zwoływał sejmiki żydowskie, przewodniczył ich obradom, reprezentował samorząd żydowski wobec władzy państwowej i dominialnej. Zajmował się przede wszystkim sprawami finansowymi, zwłaszcza kontrolą podatku pogłównego, wnoszonego przez poszczególne kahały oraz sprawami gospodarczymi ziemstwa. M.z. bywali też wyłaniani w większych okregach kahalnych.

Autor hasła: Anatol Leszczyński

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand