maamad

(hebr., miejsce, pozycja, oparcie, stanowisko, stan, klasa społeczna; por. maamadot) – 1. sefardyjski odpowiednik kahału (gmina), a właściwie jego kierownictwa; zajmowano w nim miejsce nie z wyboru, lecz na mocy dziedziczenia; 2. specjalna zbiórka pieniędzy wśród chasydów na utrzymanie cadyka i jego dworu, którą co tydzień w danej gminie przeprowadzały dwie, pochodzące z wyboru osoby; zebrane pieniądze przechowywał mąż zaufania, a ostatecznie odbierali je specjalni posłańcy, zw. meszul(l)achim, rozsyłani do poszczególnych gmin przez cadyków; równocześnie przekazywali oni przepowiednie, nauki i wieści o cudach, dokonywanych przez cadyka. Meszulachim otrzymywali procent od zebranych sum; bogacze przekazywali większe datki bezpośrednio cadykowi bądź jego zaufanym, w czasie wizyt, składanych we dworze, z pominięciem posłańców.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem