lulaw

(hebr., dosłownie: gałąź palmy; przenośnie: palma) – jeden z tzw. czterech gatunków roślin, tworzących świąteczny bukiet na święto Sukot, zgodnie z biblijnym przykazaniem: „Weźcie sobie pierwszego dnia owoce pięknych drzew, liście palmowe, gałązki gęstych drzew i wierzb nadrzecznych” (Kpł 23,40). Do bukietu wybiera się najpiękniejsze i najokazalsze egzemplarze roślin; ponieważ gałąź palmowa jest większa od pozostałych elementów – trzech gałązek mirtu (hadas), dwóch wierzby (arawa) i owocu cytryny (etrog), często cały bukiet nazywany jest l. (palmą). Z tego też powodu w błogosławieństwie, wygłaszanym nad „czterema gatunkami” wymienia się tylko lulaw. Palma daktylowa, która rodzi owoce jadalne, ale nie pachnie, ma symbolizować Żyda, studiującego Torę, ale nie wypełniającego wszystkich przykazań.

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand