lewickie miasta

48 miast w starożytnym Izraelu, które – zgodnie z biblijnym postanowieniem (Lb 35,1-34), drogą losowania, zostały oddane lewitom przez Dwanaście Plemion Izraelskich (1 Krn 6,39-66; Joz 21,1-42). Wszystkie te miasta okolone były terenem pastwisk, szerokim na 2 tysiące łokci. Pośród nich 6 stanowić miało miejsca azylu (tzw. miasta ucieczki; hebrajski, are(j) miklat) dla nieumyślnych zabójców (Lb 35,9-34). Według Talmudu Babilońskiego, wszystkie l.m. spełniały to zadanie. (Zob. też goel ha-dam)

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand