łekowed szabes

(jidysz, dla uczczenia szabasu) – formuła wypowiadana zwyczajowo przez Żydów przy pożyczaniu lub darowywaniu ubogiemu współwyznawcy pieniędzy i produktów potrzebnych do przygotowania szabatu.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand