lampart

(hebr., namer; jid., lempert) – zwierzę to pojawia się w żydowskiej sztuce kultowej najczęściej razem z lwem, orłemjeleniem, w kontekście przytaczanego cytatu z Pirke(j) Awot (5,20; „Bądź silny jak lampart, lekki jak orzeł, szybki jak jeleń, i śmiały jak lew, żeby spełnić wolę Ojca twego w niebie”). W tym układzie l. symbolizuje odwagę – cnotę, jaką powinien odznaczać się człowiek sprawiedliwy, chcący wypełniać wolę Bożą. W polichromiach ozdabiających bimy w synagogach w Zelwie i Izabelinie, przedstawieniom l., barana i wilka towarzyszy cytat, pochodzący z mesjańskiej zapowiedzi proroka Izajasza (Iz 11,6; „Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem, i mały chłopiec będzie je poganiał”).

Autor hasła: Magdalena Sieramska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand