kuntras (kuntres)

(hebr., zapisane strony, notatnik, później także pamflet, l.m. kuntrasim) – źródłosłów tego pojęcia do dziś nie został ustalony, choć powstało w tej kwestii kilka teorii, np. L. Zunz uważał, że pochodzi ono od łacińskiego słowa commentarius. Z całą pewnością k. od początku były przeciwieństwem zwoju. Ich znaczenie dla literatury rabinicznej stało się niezwykle istotne w okresie gaonów. Napływające do gaonów pytania i udzielane na nie odpowiedzi gromadzono w postaci kart, które – po uporządkowaniu (np. według traktatów talmudycznych, których dotyczyły pytania) – spinano bądź zszywano. Pojęcia k. także używali tosafiści na określenie komentarzy Rasziego. Uznaje się, że odegrały one ważną rolę w powstaniu książki hebrajskiej. W późniejszym czasie przyjął się zwyczaj dołączania pamfletów do publikowanych dzieł, w postaci kart, stanowiących rodzaj dodatku. W ten oto sposób k. stał się synonimem pamfletu bądź broszury.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem