kuna

kółko (kółka) żelazne na łańcuchu, przytwierdzone do pręgierza lub ściany, wkładane na szyję, albo (i) na rękę winowajcom, wystawionym na widok publiczny na dwanaście godzin; karę taką – tylko w sprawach pomiędzy Żydem a Żydem (sprawy pieniężne, świętokradztwo, wykroczenie przeciwko moralności) w okresie staropolskim – orzekał sąd rabinacki. K. zwykle umieszczano w przedsionku synagogi (por. pulisz).

Autor hasła: Eleonora Bergman

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand